Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

Barbara Wojciechowska
Zapytać się
Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

Podobnie jak w przypadku rozwodu, jedną z priorytetowych kwestii jest trudność sprawy oraz kwota, o jaką małżonkowie się spierają. Koszty adwokata w sprawach o podział majątku mogą zaczynać się już od ok. 1500 złotych, jednak górny pułap wynagrodzenia jest w stanie osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy złotych.Podobnie jak w przypadku rozwodu, jedną z priorytetowych kwestii jest trudność sprawy oraz kwota, o jaką małżonkowie się spierają. Koszty adwokata w sprawach o podział majątku mogą zaczynać się już od ok. 1500 złotych, jednak górny pułap wynagrodzenia jest w stanie osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Ile bierze adwokat za podzial majątku?

Minimalną stawkę oblicza się od 100.000 zł. Zatem wynosi ona 5400 zł. Jeżeli w sądzie został złożony wniosek o podział majątku wspólnego obejmujący zgodny projekt podziału, wówczas minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku? Zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej, koszty sądowe ponoszą obie strony w równym zakresie. Pierwszą opłatę, tj. opłatę od wniosku głównego, powinien uiścić wnioskodawca w całości i podlega ona rozliczeniu na koniec postępowania.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przez adwokata?

O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej.

Jak nie dać się przy podziale majątku?

Podział majątku bez rozwodu wymaga zawarcia odpowiedniej umowy majątkowej małżeńskiej w drodze aktu notarialnego. Taka umowa ustanowi rozdzielność majątkową, a jej zawarcie jest możliwe w każdym czasie za równo przed jak i w jego trakcie postępowania rozwodowego.

Ile czasu na spłatę po podziale majątku?

Ile będzie rat? Sąd rozkłada zazwyczaj kwotę na dwie części, płatne w półrocznych albo rocznych odstępach. Może też (i zdarza się to częściej) odroczyć spłatę o pół roku albo nawet o rok, aby strona zobowiązana zdążyła zgromadzić środki albo zaciągnąć kredyt. Podział wspólnego majątku to nie jest miła rzecz.

Ile kosztuje notariusz przy podziale majątku?

Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Jak długo trwa podział majątku przez sąd?

Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce w przypadku majątku o mniejszej wartości. Jeśli jednak sąd nie zgodzi się na to i podział nastąpi w odrębnym postępowaniu, czas jego trwania wynosi zazwyczaj od roku do dwóch lat. Jeśli byli małżonkowie są bardzo skonfliktowani i ostro walczą o majątek, może to potrwać nawet dłużej.

Kiedy adwokat bierze pieniądze?

Zazwyczaj Klient płaci adwokatowi za prowadzenie sprawy z góry, to jest przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Dotyczy to zarówno sporządzania pism, jak i reprezentowania przed sądem (także przed sądem okregowym, sądem apelacyjnym), organami postępowania przygotowawczego, czy też instytucjami publicznymi.

Kto płaci za adwokata po przegranej sprawie?

Zgodnie z treścią art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Czy dzieci są brane pod uwagę przy podziale majątku?

Czy przy podziale majątku Sąd bierze pod uwagę dzieci? Podział majątku po rozwodzie pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami może nastąpić niezależnie od tego, czy małżonkowie mają dzieci, czy też nie. Podziału majątku może żądać każdy z małżonków, niezależnie od tego, czy bierze on udział w wychowywaniu dzieci.

Czy sąd może zmusić do podziału majątku?

Brak zgody na podział majątku nie spowoduje tego, że Sąd nie podzieli majątku. Nie można zmusić byłego małżonka, który chce podzielić majątek, do trwania we współwłasności. Według utrwalonej w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładni art. 46 KRO w związku z art.

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi.

Kto płaci za adwokata po przegranej sprawie?

Zgodnie z treścią art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Kiedy płaci się adwokatowi za prowadzenie sprawy?

Zazwyczaj Klient płaci adwokatowi za prowadzenie sprawy z góry, to jest przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Dotyczy to zarówno sporządzania pism, jak i reprezentowania przed sądem (także przed sądem okregowym, sądem apelacyjnym), organami postępowania przygotowawczego, czy też instytucjami publicznymi.

Ile kosztuje założenie sprawy w sądzie o podział majątku?

Istnieje opłata stała, którą uiszcza się kancelarii za sam wniosek. Jeśli dokument ten zawiera zgodny projekt podziału, opłata ta wynosi 300 złotych, natomiast jeśli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, jest to 1000 złotych.

Ile bierze adwokat za podzial majątku?

Minimalną stawkę oblicza się od 100.000 zł. Zatem wynosi ona 5400 zł. Jeżeli w sądzie został złożony wniosek o podział majątku wspólnego obejmujący zgodny projekt podziału, wówczas minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł.

Jakie dowody przy podziale majątku?

Dowodem w takiej sytuacji mogą być rachunki bądź faktury za zakupy. W razie potrzeby można przedstawić również wyciąg z konta bankowego, o ile małżonkowie posiadają wspólny rachunek w banku. Kiedy konta są oddzielne, należy wnioskować, aby sąd zobowiązał żonę do przedstawienia wyciągu ze swojego konta.

Czy żona może mieć dostep do konta męża?

Tak, o ile współmałżonek wyrazi na to swoją pisemną zgodę. Jeśli rachunek bankowy został założony tylko przez jednego małżonka i chce on, aby drugi małżonek mógł uzyskać informacje dotyczące tego rachunku, które są objęte tajemnicą bankową, to powinien złożyć w banku stosowne upoważnienie.

Szanowni Państwo

Wznawiając wydawanie miesięcznika "Jurysta" pozostajemy w głębokim przekonaniu, że jest to pismo bardzo przydatne środowisku prawniczemu. Publikujemy w nim wiele bardzo interesujących materiałów znanych i wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin prawa - ludzi nauki oraz praktyków.

Ufamy, że dzięki Państwa wsparciu - poprzez prenumeratę czasopisma oraz przesyłanie ciekawych tekstów - pozostaniemy pismem prestiżowym i profesjonalnym, skupiającym całe środowisko prawnicze.

Z wyrazami szacunku,

redaktor naczelny,
Barbara Wojciechowska

Poniżej znajdziesz dwa ciekawe artykuły na podobny temat 👇

Ile kosztuje napisanie odpowiedzi na pozew?

Ile bierze adwokat za prowadzenie sprawy?

Masz dość szukania filmu na swoje pytanie?

Odpowiedź wideo poniżej 👇

Czy nasze odpowiedzi były pomocne?

Tak Nie

Dziękuję bardzo za twoją opinię!

Masz więcej pytań? Złożyć wniosek

Pytania na ostatni dzień

 • Jak długo trwają studia prawnicze?
 • Studia prawnicze to jedne z najbardziej prestiżowych studiów, które trwają 5 lat, a po nich niezbędne jest odbycie aplikacji.Ile kosztuje semestr na prawie? Studia prawnicze zaoczne w Polsce to koszt od około 6000 do nawet 15000 złotych rocznie. Za semestr na publicznej uczelni, która pozwala wykształcić się na architekta, trzeba zapłacić nawet 8500 zł. Jakie są przedmioty na 1 roku prawa? Pierwsz...


 • Co może aplikant adwokacki?
 • Aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami - z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.Aplikant adwokacki z wyraźnego upoważnienia adwokata może sporządzać i podpisywać pisma procesowe, które zw...


 • Kiedy adwokat a kiedy radca prawny?
 • Zadaniem radców prawnych oraz adwokatów jest świadczenie pomocy prawnej. Różnica między nimi polega na formie wykonywania zawodu. Tylko radca prawny może zostać zatrudniony na umowę o pracę. Adwokat może bowiem wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.Kto jest lepszy adwokat czy radca prawny? Aktualnie, jedyną realną różnicą pomiędzy ad...


 • Jakie warunki należy spełnić aby zostać adwokatem?
 • Aby zostać adwokatem , po ukończeniu studiów prawniczych należy odbyć aplikację adwokacką, zdać egzamin adwokacki i zostać wpisanym na listę adwokatów. Nabór na aplikantów odbywa się raz w roku (we wrześniu), a kandydaci i kandydatki muszą zdać egzamin konkursowy.Aby zostać adwokatem, trzeba posiadać nieposzlakowaną opinię. Oprócz tego, kandydat na adwokata musi także posiadać zaświadczenie o niek...


 • Czy praca prawnika jest ciekawa?
 • Prawnik jest z całą pewnością zawodem, który wydaje się prestiżowy. Dodatkowo przygotowanie do jego wykonywania wymaga dużego nakładu pracy i zdecydowanie nie każdy może nim zostać.Czy prawnik to dobry zawód? Prawnik jest z całą pewnością zawodem, który wydaje się prestiżowy. Dodatkowo przygotowanie do jego wykonywania wymaga dużego nakładu pracy i zdecydowanie nie każdy może nim zostać. Czy praca...


 • Ile zarabia początkujący adwokat?
 • młodszy prawnik – około 6000 zł brutto; prawnik wewnętrzny – około 13000 zł brutto; pracownik kancelarii – około 15000 zł brutto; starszy prawnik – około 25000 zł brutto. Ile zarabia młodszy prawnik? Co drugi młodszy specjalista branży prawniczej może zarobić między 4 130 zł brutto, a 6 590 zł brutto (3 105 – 4 736 zł brutto). Mediana zarobków młodszych prawników wynosi 5 100 zł brutto (3 724 zł...


 • Jak wygląda życie prawnika?
 • Adwokaci mogą zarabiać od 5000 zł brutto w górę. Górna granica wynosi czasami nawet 50 000 zł (dotyczy to najlepszych adwokatów), Średnie wynagrodzenie radców prawnych wynosi około 9000 zł.Czy bycie prawnikiem się oplaca? Adwokaci mogą zarabiać od 5000 zł brutto w górę. Górna granica wynosi czasami nawet 50 000 zł (dotyczy to najlepszych adwokatów), Średnie wynagrodzenie radców prawnych wynosi oko...


 • Na jaki profil iść żeby zostać prawnikiem?
 • Jak zostać prawnikiem w Polsce? Aby zostać prawnikiem, trzeba przede wszystkim ukończyć magisterskie studia prawnicze — na uczelni publicznej lub niepublicznej. Trwają one 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej.Jakie przedmioty trzeba umieć na prawnika? Pierwszym krokiem na drodze do zostania prawnikiem jest, jak już wspominałam, podjęcie studiów prawniczych. Podczas rekrutacji brane są pod...


Uwagi

Zostaw komentarz

Wyślij do nas e-mail